Chứng Chỉ ROHS


RoSH được viết tắt từ Restriction of Certain Hazardous Substances - hạn chế vật chất nguy hiểm

Nó dùng luật pháp của Châu Âu cấm 06 loại chất đặc biệt nguy hiểm đối với môi trường và đối với sức khoẻ con người trong qúa trình sản xuất : Cadmium (Cd) , Thuỷ ngân ( Hg) , Chromium hoá trị 6 , hợp chất của Brom như : PBBs (polybrominated biphenyls) , PBDEs (polybrominated diphenyl ethers) , và Chì (Pb) .
 
Điều luật này được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 , tất cả những sản phẩm mà chứa một trong 06 chất trên đều không được bán tại Châu Âu . Cùng với RoSH còn có quy định về việc tái chế các thiết bị điện tử gọi là WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) cũng sẽ được áp dụng .
  
Chính vì RoSH , những nhà sản xuất muốn bán được sản phẩm vào thị trường Châu Âu thì trên sản phẩm phải được đăng kí với Logo “RoHS-compliant” . Một vấn đề theo tính truyền thống chính là việc hàn thiết bị mà thành phần của nó có 60% là Thiếc (Sn) và 40 % là Chì (Pb) , nên họ phải nghiên cứu vật liệu khác để hàn . Như chúng ta đã biết rằng "việc dán" những thành phần điện tử lên bảng mạch in PCB ( printed circuit board) thay thế Chì bằng Bạc , Đồng và Bismuth . Những vật liệu thay thế sẽ đem lại một số vấn đề :
 
- Nhiệt độ nóng chảy cao hơn : theo truyền thống hàn bằng Thiếc/Chì thì nhiệt độ 1800C , trong khi đó dùng vật liệu khác nhiệt độ nóng chảy là 2270C . điều đó có nghĩa là những thành phần điện tử phải hỗ trợ nhiệt độ hàn mới với yêu cầu cao hơn
- Vật chất thay thế Thiếc / Chì vẫn đang còn nghiên cứu , phát triển bằng một vài vật liệu khác nữa , do đó chúng vẫn chưa được chuẩn hoá .
- Sửa chữa : Những người hỗ trợ kỹ thuật phải biết chính xác vật liệu sản xuất . Do đó trên PCB phải đánh dấu về thông tin này ví dụ như hợp chất 99C (99.7% Thiếc, 0.3% Đồng) để dễ sửa chữa , thay thế .
- Sự kiểm tra bằng mắt thường : do vật liệu mới để hàn khác nhiều với vật liệu cũ , Thiếc / Chì , nên khó kiểm tra lỗi bằng mắt thường nếu không được luyện tập thường xuyên.