E6410
Dell Latitude E6410 Core i5 520M
Dell Latitude E6410 Core i5 520MDell Latitude E6410 Core i5 520MDell Latitude E6410 Core i5 520MDell Latitude E6410 Core i5 520M
3450000
CPU                : Intel® Core™ i5 M520 (4*2.4Ghz, L3 Cache 3MB)
Memory           : 4GB DDR3 (Buss 1066MHz)
HDD              : 160GB SATA  2.5"
Chipset          : Intel® MQ57 Express Chipset
VGA               : Intel® HD Core i5
Display          : 14.1" WXGA Anti-Glare LED Display (1280x800)
Wireless        Dell Wireless (802.11a/b/g/n)
Optical          : DVD-RW Multi +/-
Card Reader  : 4.1 MMC/SD/MS/MS Pro
Network        : Lan 10/100/1000Mbps
Other             : Bluetooth, Display Port,eSATA
Color             : Nhôm Xám
Weight           : 2.4 Kg
Battery           : 6 cell  
E6400
3200000
 • Màn hình: 14.1 inch LED WXGA 1280 x 800.
 • Bo mạch: Intel® GMA 4500MHD
 • Bộ xử lý: Intel® P8600 Core 2 Duo 2.4GHz, 3MB, Bus 1066Mhz
 • Bộ nhớ: 2GB DDR2 bus 800Mhz
 • Đĩa cứng: 160GB Sata 7200 vòng / phút
 • Đĩa quang: DVD COMBO (DVD-ROM / CD-RW)
 • Đồ họa: Intel® GMA 4500MHD
 • Webcam: -
 • Card mạng: 10/100/1000 Intel Pro. 56K.Port1394 
 • Card Wifi: IEEE 802.11 B/G/N. 
 • Tình trạng: Secondhand mới 90%.
 • Bảo hành: 01 Tháng
 • Khuyến mãi: Túi chống sốc.
2259
E4300
3250000
 • Màn hình: 13.3 inch LED WXGA 1280 x 800.
 • Bo mạch: Intel® GMA 4500MHD
 • Bộ xử lý: Intel® SP9400 Core 2 Duo 2.4GHz, 6MB, Bus 1066Mhz
 • Bộ nhớ: 2GB DDR3 bus 1066Mhz.
 • Đĩa cứng: 160GB Sata 7200 vòng / phút
 • Đĩa quang: DVD COMBO (DVD-ROM / CD-RW)
 • Đồ họa: Intel® GMA 4500MHD
 • Webcam: -
 • Card mạng: 10/100/1000 Intel Pro. 56K.Port1394 
 • Card Wifi: IEEE 802.11 B/G/N. 
 • Tình trạng: Secondhand mới 90%.
 • Bảo hành: 01 Tháng
 • Khuyến mãi: Túi chống sốc.
1749
E6420
4250000
CPU                : Intel® Core™ i5 2520 (4*2.5Ghz, L3 Cache 3MB)
Memory           : 4GB DDR3 (Buss 1333MHz)
HDD                : 250GB SATA 2.5"
Chipset          : Intel® MQ67 Express Chipset
VGA               : Intel® HD Graphics 3000, 1024MB
Display          : 14.0 HD (1366x768) Anti-Glare LED
Wireless        : Intel Wifi Link 6205AGN +Bluetooth 2.1+EDR
Optical          : DVD-RW Multi +/-
Card Reader  : 5.1 MMC/SD/MS/MS Pro
Network        : Lan 10/100/1000Mbps
Other             : Bluetooth, Display Port,eSATA
Color             : Nhôm Xám đen
Weight           : 2.2 Kg
Battery           : 6 cell  
1672
E6430
4850000
CPU                : Intel® Core™ i5 3320 (4*2.6Ghz, L3 Cache 3MB)
Memory           : 4GB DDR3 (Buss 1333MHz)
HDD                : 250GB SATA 2.5"
Chipset          : Intel® MQ67 Express Chipset
VGA               : Intel® HD Graphics 4000, 1024MB
Display          : 14.0 HD (1366x768) Anti-Glare LED
Wireless        : Intel Wifi Link 6205AGN +Bluetooth 2.1+EDR
Optical          : DVD-RW Multi +/-
Card Reader  : 5.1 MMC/SD/MS/MS Pro
Network        : Lan 10/100/1000Mbps
Other             : Bluetooth, Display Port,eSATA
Color             : Nhôm Xám đen
Weight           : 2.2 Kg
Battery           : 6 cell  
1547
E6420
4250000
CPU                : Intel® Core™ i5 2520 (4*2.5Ghz, L3 Cache 3MB)
Memory           : 4GB DDR3 (Buss 1333MHz)
HDD                : 250GB SATA 2.5"
Chipset          : Intel® MQ67 Express Chipset
VGA               : Intel® HD Graphics 3000, 1024MB
Display          : 14.0 HD (1366x768) Anti-Glare LED
Wireless        : Intel Wifi Link 6205AGN +Bluetooth 2.1+EDR
Optical          : DVD-RW Multi +/-
Card Reader  : 5.1 MMC/SD/MS/MS Pro
Network        : Lan 10/100/1000Mbps
Other             : Bluetooth, Display Port,eSATA
Color             : Nhôm Xám đen
Weight           : 2.2 Kg
Battery           : 6 cell  
1672
E4300
3250000
 • Màn hình: 13.3 inch LED WXGA 1280 x 800.
 • Bo mạch: Intel® GMA 4500MHD
 • Bộ xử lý: Intel® SP9400 Core 2 Duo 2.4GHz, 6MB, Bus 1066Mhz
 • Bộ nhớ: 2GB DDR3 bus 1066Mhz.
 • Đĩa cứng: 160GB Sata 7200 vòng / phút
 • Đĩa quang: DVD COMBO (DVD-ROM / CD-RW)
 • Đồ họa: Intel® GMA 4500MHD
 • Webcam: -
 • Card mạng: 10/100/1000 Intel Pro. 56K.Port1394 
 • Card Wifi: IEEE 802.11 B/G/N. 
 • Tình trạng: Secondhand mới 90%.
 • Bảo hành: 01 Tháng
 • Khuyến mãi: Túi chống sốc.
1749
E6400
3200000
 • Màn hình: 14.1 inch LED WXGA 1280 x 800.
 • Bo mạch: Intel® GMA 4500MHD
 • Bộ xử lý: Intel® P8600 Core 2 Duo 2.4GHz, 3MB, Bus 1066Mhz
 • Bộ nhớ: 2GB DDR2 bus 800Mhz
 • Đĩa cứng: 160GB Sata 7200 vòng / phút
 • Đĩa quang: DVD COMBO (DVD-ROM / CD-RW)
 • Đồ họa: Intel® GMA 4500MHD
 • Webcam: -
 • Card mạng: 10/100/1000 Intel Pro. 56K.Port1394 
 • Card Wifi: IEEE 802.11 B/G/N. 
 • Tình trạng: Secondhand mới 90%.
 • Bảo hành: 01 Tháng
 • Khuyến mãi: Túi chống sốc.
2259
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
TP.HCM
HOTLINE
0908 007 778
24/7
0908 007 778
Hỗ trợ kinh doanh
Mr Luận